MATKAILUtilastoja


Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savosta tammi-elokuulta 2018

Majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa 2018 yhteensä 105.540 yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,0 prosenttia vähemmän kuin elokuussa 2017. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset (70.836 vrk) vähentyivät 7,2 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset (34.704 vrk) vähentyivät 3,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Majoitustilaston ennakkotietojen mukaan elokuussa 2018 Etelä-Savossa oli rekisteröityjä majoitusliikkeitä 93 kappaletta, joissa huoneita 3.071 ja vuoteita 8.159 kappaletta. Vuoden 2017 vastaavat tiedot (ennakkotietoja) olivat: majoitusliikkeitä 95 kappaletta, joissa huoneita 3.201 ja vuoteita 8.541 kappaletta.


Ajankohtaista tietoa tilastokeskuksesta

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edelleen Suomen majoitusliikkeissä elokuussa 2018. Heille tilastoitiin lähes 754 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,5 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 1,6 miljoonaa kertaa.

Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 0,8 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Tilastokeskus on julkaissut aiheesta tiedotteen 5.10.2018
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,6 prosenttia elokuussa


Etelä-Savo ennakoi

www.esavoennakoi.fi 

Sivustolla ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä ja sekä hahmotellaan tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa. Toteutuksesta vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton Etelä-Savon ennakointiverkko -hanke. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilannekuvasta ja tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneiden käyttöön ja hyödynnettäväksi!

Matkailualan näkymien osalta sivustolla on todettu mm. että: 

  • Matkailu on merkittävä työllistäjä ja suuren kasvupotentiaalin palveluala, johon Etelä-Savossa panostetaan voimakkaasti 
  • Matkailun vetovoima perustuu erityisesti alueen puhtaaseen ja rikkaaseen luontoon 
  • Pohjoisten alueiden merkityksen kasvaessa myös arktisuus ja sen  erityislaatuisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia matkailutuotteiden profiloimiseen 
  • Digitaalisuus ja esim. alustojen hyödyntäminen tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi matkailun markkinointiin
  • Virtuaalitodellisuuden ja elämysten yhdistäminen mahdollistaa kokonaan uusia matkailu-ulottuvuuksia
  • Etelä-Savon matkailu kansainvälistyy;  Venäjän ohella matkailijoita saapuu kasvavasti muualta Euroopasta ja myös esimerkiksi Aasian turistien määrä on lisääntynyt
  • Etelä-Savon matkailun toimijat ovat usein pieniä, joten verkostot ja yhteistyön tekeminen ovat yhä vahvemmin edellytys alalla pärjäämiselle
  • Matkailussa vahvistuvia trendejä ovat vastuullisuus, jakaminen, ekologisuus, autenttisuus, alkuperäisyys, aitous
  • Myös ilmastonmuutos näkyy yhä enemmän kuluttajien arvovalinnoissa